01 Aralık 2018 - İSOV Dil Eğitimleri

Bursiyer öğrencilerimizin iş hayatına atılmadan önce yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla ücretsiz İngilizce eğitimleri düzenlemeye başladık.

Yeni mezunların işe alımlarda yaşadığı en büyük eksiklik dil eğitimi seviyesidir. Lise ve üniversite öğrenimlerinde yabancı dil bilgisini edinemeyen gençler mezun olduktan sonra kendi imkanlarıyla bu eğitimi almaya gayret gösteriyorlar.

Bu konuda Vakfımızın bursiyerlerine destek olmak istedik. Akademik yazma, dinleme ve konuşma pratiği içeren, mesleki literatüre hakimiyet kazandıracak nitelikteki eğitimimiz 1 Aralık 2018 tarihinde başladı.