Eram Fatih Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi

ERAM Fatih Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi, özel eğitime muhtaç çocuklar için 1996 yılında açılmıştır. Okulda özel eğitime ihtiyacı olan çocuk ve gençler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda, genel ve meslekî eğitim görmektedir. Verilen eğitimle kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. İstanbul Sanayi Odası Vakfı olarak, okul bünyesinde mum, galoş, marangoz ve serigrafi atölyeleri bu çok özel çocuk ve gençlerin mesleki gelişimlerine destek sağlanmıştır.

Ayrıca laboratuar oluşturulması için okula bilgisayarlar bağışlayarak öğrencilerin teknolojik gelişmeleri yakından tanıyabilmeleri ve iletişim becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Okulun web sayfasına gitmek için tıklayınız