• Telefon: 0212 293 5418
  • Email: isov@isov.org.tr

İSOV Bursları

Aşağıda yazılı olan koşullara sahip burs adayları 01 - 30 Eylül tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi veya İSOV Mobil Uygulama üzerinden online başvuru yapabilirler. Başvurular İSOV Burs Komisyonunca değerlendirilerek uygun görülen adaylardan başvuru sırasında verdikleri bilgileri doğrulayan evrakları ulaştırmaları istenir. Evraklarını noksansız ulaştıran ve verdiği bilgilerin doğruluğu saptanan öğrenciler mülakata çağırılır. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden hesap bilgileri talep edilirek bursları yatırılmaya başlanır. Yurtdışı eğitim alan öğrencilere burs desteğimiz bulunmamaktadır.

1-) T.C. vatandaşı olmak,
2-) Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
3-) Gelir düzeyi düşük olmak,
4-) Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,60 (ya da muadili),
5-) Adli sicil kaydı bulunmamak,
6-) İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
7-) İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

İSOV aşağıdaki üniversitelerin ilgili bölümlerinde (ilgili bölümler başvuru formunda belirtilmektedir) öğrenim gören adayların başvurularını kabul etmektedir.

1-) Boğaziçi Üniversitesi,
2-) Galatasaray Üniversitesi,
3-) Gebze Teknik Üniversitesi,
4-) İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
5-) İstanbul Teknik Üniversitesi,
6-) İstanbul Üniversitesi
7-) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
8-) Kocaeli Üniversitesi,
9-) Marmara Üniversitesi,
10-) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
11-) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
12-) Türk - Alman Üniversitesi,
13-) Yıldız Teknik Üniversitesi,
14-) Vakıf üniversitelerinin %100 burslu ve mühendislik bölümleri

Aşağıda yazılı olan hallerde İSOV Bursları kesilmektedir.

1-) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi,
2-) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tesbit olunması ve hurriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olmaları,
3-) Öğrencinin herhangi bir kuruluşta sürekli ve ücretli görev alması,
4-) Öğrencinin 7.madde de yer alan durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı olarak doldurulduğunun anlaşılması,
5-) Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması,
6-) Uyarılara rağmen öğrenci mazeretsiz 3 (üç) ay kendisine tahsis edilen bursu almaması,
7-) Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulu'nca kabule şayan bir mazereti bulunmayan
8-) Eğitime engel olacak bir sakatlığı veya hastalığının bulunması ve öğrencinin talebi halinde.