• Telefon: 0212 293 5418
 • Email: isov@isov.org.tr

İSOV Bursları Sıkça Sorulan Sorular

Merhaba,

Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi veya İSOV Mobil Uygulama üzeriden online olarak yapılır. Daha fazla bilgi için Burs Başvuru ve Değerlendirme Süreci 'ni inceleyebilirsiniz. Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresine iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

İSOV Lisans Bursundan yaralanabilmek için İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yer alan devlet veya vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde %100 ÖSYM burslu olarak tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gereklidir.

İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yerleşik devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinin fen enstitülerinde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan adaylar Yüksek Lisans Bursundan başarı ortalaması sıralamasına göre kontenjan dâhilinde yararlanabilir.

İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yerleşik devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan adaylar Doktora Bursu için başvuru yapabilir. Başvuru tarihinde adayların 35 yaşından büyük olmamaları şartı aranır.

Vakıf yönetimi tarafından aksi duyurulmadıkça yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrenciler için burs imkanı bulunmamaktadır.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
 • Devlet üniversitelerini kazanmış/öğrenim görüyor olmak (Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.),
 • Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler için %100 başarı bursu ile yerleşmiş olma kriteri aranacaktır,
 • KYK burs ve kredisi hariç, farklı kurumlardan alınan burslar, burs almanıza engel teşkil etmektedir,
 • Adli sicil kaydı bulunmamak,
 • Vakıf Yönetimince belirlenen asgari başarı koşullarına haiz olmak,

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

 • Doktora Bursları: Burs Komisyonu’nca belirlenen esaslar ve belirlenen kontenjan dahilinde, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yerleşik devlet üniversiteleri veya vakıf üniversitelerinde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan adaylar arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan adaylar arasından seçilir. Doktora burslarına başvurularda adayların tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden alınmış Vakfa hitaben yazılmış tavsiye mektubu getirenlere öncelik tanınır. Ara sınıf doktora öğrencilerinin başvurabilmeleri için başarısız dersleri olmaması ve gerekli not ortalamasını sağlaması gerekmektedir. Başvuru tarihinde adayların 35 yaşından büyük olmamaları şartı aranır. Yukarıda yazılı olan şartları taşımayan ve Açık Öğretim, Ön Lisans ve Uzaktan Eğitim programları burs kapsamı dışındadır.
 • Yüksek Lisans Bursları: Burs Komisyonu’nca belirlenen esaslar ve belirlenen kontenjan dâhilinde, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yerleşik devlet üniversiteleri veya vakıf üniversitelerinin fen enstitülerinde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan adaylar arasından başarı ortalaması sıralamasına göre seçilir. Yüksek Lisans burslarına başvurularda adaylardan tezli yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden alacakları Vakfa hitaben yazılmış tavsiye mektubu getirenlere öncelik tanınacaktır. Ara sınıf yüksek lisans öğrencilerinin başvurabilmeleri için başarısız dersleri olmaması ve gerekli not ortalamasını sağlaması gerekmektedir. Başvuru tarihinde adayların 26 yaşından büyük olmamaları şartı aranır. Askerlik görevini uzun dönem olarak yapmış erkek adaylara 2 yaş daha eklenecektir. Yukarıda yazılı olan şartları taşımayan ve Açık Öğretim, Ön Lisans ve Uzaktan Eğitim programları burs kapsamı dışındadır.
 • Lisans Bursları: Burs Komisyonu’nca belirlenen esaslar ile kontenjanlar dâhilinde, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yer alan devlet üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde ya da %100 Burslu olarak Vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde tam zamanlı lisans düzeyinde öğrenci statüsünde kayıtlı olan, belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olması beklenen, maddi desteğe ihtiyacı olan, hazırlık, birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Yukarıda yazılı olan şartları taşımayan ve Açık Öğretim, Ön Lisans ve Uzaktan Eğitim programları burs kapsamı dışındadır.
 • Bağışlı Burslar:
  • Şartlı Burslar: Gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın doktora, lisansüstü, lisans için belirlediği koşul ve sayıda vereceği bursları kapsar. Yukarıda yazılı olan şartları taşımayan ve Açık Öğretim, Ön Lisans ve Uzaktan Eğitim programları burs kapsamı dışındadır.
  • Şartsız Burslar: Bağış şartında bursiyer ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönerge de yer alan tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar içinde geçerlidir. Yukarıda yazılı olan şartları taşımayan ve Açık Öğretim, Ön Lisans ve Uzaktan Eğitim programları burs kapsamı dışındadır.
 • Pilot Okul Bursları: İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV)’nın pilot okul olarak belirlediği Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim görüp mezun oldukları bölümün devamı niteliğinde olan meslek yüksekokulu veya fakültelere yerleşmeleri durumunda, Burs Komisyonu’nca belirlenen esaslar ve kontenjanlar dâhilinde İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinin ilgili bölümlerinde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olan, akademik olarak başarılı, maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmektedir. Yukarıda yazılı olan şartları taşımayan ve Açık Öğretim, Ön Lisans ve Uzaktan Eğitim programları burs kapsamı dışındadır.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Evet, ara sınıf öğrencileri de burs başvurusunda bulunabilir.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Hayır, İstanbul Sanayi Odası Vakfı bu alanda burs vermemektedir. İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yer alan devlet veya vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde %100 ÖSYM burslu olarak tam zamanlı öğrencilerin başvurularını kabul etmekteyiz.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Evet, aynı aileden kardeşler başvuruda bulunabilirler.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Komisyonu kararları gereği;

 • İlköğretim ve lise öğrencileri için burs verilememektedir,
 • Öğrenci vakıf üniversitelerine % 100 burslu yerleştirilmemişse, burs verilmemektedir,
 • Yurtdışı eğitim için burs ve/veya destek verilememektedir,
 • Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri için burs verilememektedir,

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Başvuru sürecimiz hazırlık okuyacak öğrenciler için de aynıdır. Bursiyer kabul edilmeniz durumunda, ara dönem transkript belgesi gönderemiyorsanız, yılsonu alacağınız Başarı Belgesini göndermeniz yeterli olacaktır.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Sistem, Üniversite Giriş Yerleşme Puan Başarı sırasına göre başvuru yapmış olan tüm adayları elektronik olarak sıralar. Mevcut listeden yine başarı sırasına göre elektronik olarak meslek dalı kontenjanlarına bursiyer adayları yerleştirilir.

Listelere giren adaylar ile aksi belirtilmedikçe mülakat yapılır ve mülakat burs için belirleyicidir. Kontenjan listeleri, İSOV Burs Komisyonuna sunularak adaylar maddi desteğe duydukları ihtiyaç açısından değerlendirilirler.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Burs başvurusunda bulunan, mülakat sürecine alınacak adaylar e-mail ve telefon yolu ile tarafımızdan davet alacaktır. Her başvuru sahibi ile mülakat yapılması söz konusu olmayıp, mülakata çağrılacak adaylar ile e-mail ve telefon aracılığıyla iletişim kurulmaktadır.

Kontenjan dâhilinde bursiyer alınabildiğinden, mülakat sonuçlarına ilişkin “olumsuz” geri dönüş yapılmamaktadır.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Burs sonuçları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlenen mülakatlar bitiminde, Ekim ayının üçüncü haftası İSOV Burs Sistemi üzerinden veya İSOV Mobil Uygulama üzerinden duyurulmaktadır. Başvuru yapan adaylar, TC Kimlik numaraları ile ana sayfadan bursiyer girişine tıklayarak başvuru sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

İlgili burs kontenjanına giren bursiyerlere bilgilendirme maili gönderilir ve bu mail ile süreç başlayarak kendilerinden aşağıda listelenen evraklar talep edilir;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( tüm aile bireylerini gösteren, e-devlet üzerinden temin edilebilecek),
 • İkametgâh belgesi (e-devlet üzerinden temin edilebilir),
 • Adli sicil kaydı ( e-devlet üzerinden temin edilebilir),
 • Yükseköğrenime yeni başlayan adayların (hazırlık ve birinci sınıflar dâhil) ÖSYM sonuç belgesi ve okul giriş başarı sıralamasını gösteren belge,
 • Ara sınıf öğrencileri (2,3 ve 4.sınıflar) için tamamlan son ders yılı itibariyle okullarından alacakları ıslak veya elektronik imzalı genel ve yılsonu not ortalamasını gösteren transkript,
 • Öğrenim görülen okuldan alınacak ıslak veya elektronik imzalı öğrenci belgesi,
 • Gelir beyanları ile ilgili olarak,
  • Ebeveynlerin her ikisi de çalışıyorsa ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyeri veya kurum onaylı bordro/bordrolar,
  • Ebeveynler serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları,
  • Emekliler için emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan (SSK, Emekli Sandığı) onaylı maaşlarını gösterir belge,
  • Muafiyete tabi çiftçiler için muhtarlık onaylı belge
 • Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı, akrabaya ait ise tapu fotokopisi,
 • Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararının fotokopisi,
 • Anne veya babanın ya da kendisinin ağır hastalığı söz konusu ise veya engelli raporu var ise devlet hastanesinden alınmış rapor fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.

Bursiyer seçilen öğrenciler istenilen belgeleri bir seferde belirlenmiş olan ve kendilerine bildirilen tarih aralığında İSOV Burs Sistemi üzerinden veya İSOV Mobil Uygulama üzerinden göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik yükleyen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı İSOV’na ulaşmadığı takdirde bursiyer hakkını kaybeder. Doğal afet, pandemi, ağır hastalık, kaza gibi öngörülemeyen durumlarda işlem bazında değerlendirme yapılır.

Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır ve uygun olan adayların burs süreci başlatılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgilerin olması durumunda ve/veya gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Burs başvurusunda bulunan adaylar Ekim ayının 15’ine kadar başvuru yaptıkları mail adresini kontrol etmekle yükümlü olup junk klasöründen de kontrol etmeleri önemlidir. Burs sonuçlarına ilişkin bilgi mail adresi üzerinden gerçekleşecek ve belgeleri ne zaman ne şekilde göndermeleri gerektiği konusunda bilgilendirileceklerdir. Başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylara mail bildirimi yapılmamaktadır.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Hayır, belgeler belirtilen güne kadar eksiksiz teslim edilmelidir. Daha sonra belge tamamlamak söz konusu olmamaktadır.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Burs başvurusu yapmış adaylardan belge beklenmemektedir. Bursiyer seçilmiş adaylardan belge beklenecek, ilgili bilgilendirme kendilerine yapılacaktır. Burs sonucuna ilişkin olumlu yanıt alınmadan gönderilmiş belgeler iade edilmemektedir.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

 • İSOV bursu, başarılı öğrencilere öğrenimleri bitene kadar, Vakıf yönetimi tarafından belirlenen ortalamanın altına düşmemek koşulu ile verilir,
 • Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında iletilmemesi,
 • Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almış olması,
 • 3 aydan fazla burs ücretini almamış olması,
 • Transkript ve gerekli diğer güncellemelerin zamanında yapılmaması,

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

İstanbul Sanayi Odası Vakfı karşılıksız burs vermekte olup geri ödeme veya mecburi hizmet şartı aramamaktadır.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Öğrenci Bursları 9 ay süreli olup, Ekim ayından başlamak üzere aylık olarak ödenmektedir. Burslar, ilgili ayın ikinci Perşembe günü hesaplara yatırılmakta olup bayram vb resmi tatil durumlarında, hesaplara erken tarihli yatırılmaktadır.

Burs ödenen 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsamaktadır. Burs ücretleri her yıl gözden geçirilmektedir. Bursiyerliğinizin devam edebilmesi için sizden talep edilen evrakların zamanında tarafımıza gönderilmemesi, sistem yüklemesinin yapılmaması, bursunuzun hesabınıza yatırılmamasına gerekçedir.

Posta yolu ile yapılan gönderilerden doğan gecikme ve kayıplardan Vakfımız sorumluluk kabul etmemekle birlikte, gönderileri "kargo" yoluyla yapmanız zamanlama ve teslimat bilgileri anlamında oldukça önemlidir.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Bursiyerimiz seçilen öğrencilerin, burs ücretleri yatırılmak üzere AKBANK dan hesap açtırarak iban numaralarını bize isov@isov.org.tr adresinden bildirmeleri gerekmektedir. 18 yaşın altında olan bursiyerler ebeveynleri ile birlikte ilgili bankaya giderek hesap açtırabilirler.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Bursiyerin bölüm ya da üniversite değiştirmesi durumunda burs durumu Burs Komisyonunda yeniden değerlendirmeye alınır. Bir öğrenci bir yüksek öğrenim süresi için burs alabilir.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

İstanbul Sanayi Odası Vakfında burs almaya hak kazanılan bölüm eğitim süresince ödenir. Üstün başarı gösteren öğrencilerin devam eden eğitim süreçleri de burs kapsamına alınabilir.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Öğrenci değişim programı ile yurtdışı eğitim programına (Erasmus vb) giden ve dönüşte kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge ve bilgilerin iletilmesi halinde yurt dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Hayır, İstanbul Sanayi Odası Vakfı yurt imkanı sağlamamaktadır.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Bursiyerin durumunda değişiklik olması halinde belgelemek zorundadır. Bursiyerlerimiz okudukları her yıl için, belirtilen tarihler arasında yeni eğitim yılına ait öğrenci belgesini ve yıl sonu transkriptini göndermek ve sistem yüklemesini yapmakla yükümlüdür.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Vakfımız, İstanbul Sanayi Odası’nın sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdürmek üzere dönemin üyeleri tarafından 21 Mart 1994 tarihinde kurulmuştur.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

İstanbul Sanayi Odası Vakfı toplumsal refaha doğrudan ve gençlere en büyük katkıyı yapacak şekilde girişimci ruhla çalışır, şeffaf ve güvenilir yönetilir.

Global düzeydeki değer ve anlayışlarla “Mesleki Eğitim”de niteliği artırmayı, yaratıcı ve inovatif çözümler geliştirilmesini odağına alır.

İSOV gençlerimizin, sanayinin ihtiyaç duyduğu uluslararası düzeyde rekabet edebilir yeterliliğe sahip olarak yetişmelerini ve eğitim gördükleri alanda istihdam edilmelerini destekleyerek toplumsal yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlamayı amaçlar.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Erdal Bahçıvan, İSOV Yönetim Kurulu’nun 2013 yılından bugüne başkanıdır. Halil Demirkaya ve İrfan Özhamaratlı Başkan Yardımcısı olarak görev alırken, bağımsız üyelerimizin oluşturduğu Yönetim Kurulu 8 üyeden oluşuyor.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Misyonumuz: Alan yeterliliği kazanmış, kariyer becerileri gelişmiş, geleceğin iş dünyasında lider olabilecek özellikte, toplumsal sorunlara duyarlı, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve eğitim aldıkları alanda istihdam edilmelerini desteklemek.

Vizyonumuz: Geleceğin mesleklerine ve iş yaşamına uyum sağlayacak; dijital dönüşüme liderlik edebilecek, teknoloji kullanımında etik değerleri benimsemiş; yüksek potansiyele sahip insan sermayesinin yetişmesini destekleyerek, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücüne katkı sağlamak.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Kriterlerimiz:

 • Akademik başarı (Üniversite giriş ve not ortalaması)
 • İhtiyaç durumu (Gelir beyanlarının dokümantasyonu)
 • Sosyal yetkinlikler (proje çalışmalarına liderlik, katılım, üyelikler vb.)

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Öğrenci Bursları 9 ay süreli olup aylık olarak ödenmektedir. ( NOT: 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsar)

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Mentorluk Programımız İstanbul Sanayi Odası’nın değerli üyelerinin katkısı ile karşılıklı öğrenme ilişkisine dayalı, öteden beri kültürümüzde var olan Usta - Çırak ilişkisinin çağdaş bir yorumu olarak programlanmıştır. Programı bursiyerlerimize yönelik yürütüyoruz. Bir insanın sahip olabileceği en önemli iki unsuru, zamanını ve deneyimle değerlenmiş bilgisini gençlerimiz ile paylaştığımız mentorluk çalışmalarımızda hem tecrübemiz hem de nitelikli metodolojik yaklaşımımız ile somut çıktıları olan seçkin bir çalışma sürdürüyoruz. Ortak öğrenme sürecinde sadece menteelerimiz mentorlarından değil, “tersine mentorluk” kavramı çerçevesinde mentorlarımız da menteelerimizden beslenip gençlerin dünyaya bakışları, çevrelerini algılama biçimleri hakkında bilgi sahibi olma fırsatını bulabilmektedirler. Programımızın adı "Birlikte Öğrenelim" bu bakış açısına işaret etmektedir.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Yeniden başvuru yapabilirsiniz. İstanbul Sanayi Odası Vakfı her sene olduğu gibi bu eğitim ve öğretim yılında da, 1-30 Eylül tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi veya İSOV Mobil Uygulama üzerinden online olarak başvuru kabul edecek. Sistem, Üniversite Giriş Yerleşme Puan Başarı sırasına göre başvuru yapmış olan tüm adayları elektronik olarak sıralayacak; başarı sırasına göre, meslek dalı kontenjanlarına bursiyer adayları, İSOV tarafından yerleştirilecek. Kontenjan listeleri, İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Komitesine sunularak adaylar maddi desteğe duydukları ihtiyaç açısından değerlendirilecek.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Burslarımız hakkındaki bilgilere, kurumsal web sitemiz olan www.isov.org.tr adresinde yer alan Burslarımız sekmesinden erişebilirsiniz.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

İSOV Bursundan yaralanabilmek için İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yer alan devlet veya vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinin %100 ÖSYM burslu bölümleri ile vakıf yönetiminin karar verdiği bölümler sistemde yer almaktadır.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Soru ve/veya talepleriniz için öncelikle isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Farklı kurumlardan alınan burslar, başvurunuza engel teşkil etmektedir ancak vakfımız yönetmeliği gereği KYK Kredi ve bursu engel teşkil etmemektedir. İlginize teşekkür ederiz.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Burs başvurularıyla ilgili merak ettiklerinizi, kurumsal web sitemizin Burslarımız bölümünden inceleyebilirsiniz.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Şubemiz bulunmamaktadır.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Burslar konusunda her türlü sorunuzu iletişim bilgilerinizi de ekleyerek isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletmenizi rica ederiz.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Eğitimlerimizi ve güncel duyurularımızı mobil uygulama üzerinden bildirim olarak alacaksınız. Sosyal medya hesaplarımızı aşağıdaki bağlantılardan takip etmenizi rica ederiz.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Talebinizi, isov@isov.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Konuyu, iletişim bilgilerinizle birlikte isov@isov.org.tr adresine göndermenizi rica ederiz. Olumlu değerlendirilmesi durumunda sizinle iletişime geçilecektir.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Talebinizi iletişim bilgilerinizle birlikte isov@isov.org.tr adresi üzerinden paylaşmanızı rica ederiz. Olumlu değerlendirilmesi durumunda sizinle iletişime geçilecektir.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Burslar konusunda her türlü soru ve sorununuzu isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletmenizi rica ederiz.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Başka kurumlardan burs alan öğrenciler, Vakfımıza burs başvurusunda bulunamazlar. KYK - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alanlar için istisna getirilmiştir, başvuru yapabilirsiniz.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

Ad, soyad ve güncel iletişim bilgilerinizi belirterek isov@isov.org.tr adresimize bildirmenizi rica ederiz.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Merhaba,

İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yer alan devlet veya vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde %100 ÖSYM burslu olarak tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler burs başvurusunda bulunabilir.

Farklı sorularınız olması durumunda isov@isov.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,