İstanbul Sanayi Odası Vakfı

İstanbul Sanayi Odası Vakfı, 21 Mart 1994 tarihinde İstanbul Sanayi Odası üyeleri tarafından eğitimle ilgili çalışmalar ile sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

İstanbul Sanayicisinin bilgi, tecrübe ve iş yeteneklerinden yararlanarak Ülkemizin kültürel, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkılar sağlayacak girişimlerde bulunmakta ve sanayi üretimini kapsayan konularda özellikle mesleki eğitim ve sanayi işbirliğini öngören çalışmalar sürdürmekteyiz.

Ülkemiz için diğer dünya ülkelerine oranla büyük avantaj olan genç ve dinamik nüfusumuzun sürdürülebilir kalkınmada büyük rolü olduğu ve toplumsal refahın artmasında önemli bir unsur oldukları düşüncesindeyiz. Bu bilinçle, başarılı öğrencilere burs desteği, aldıkları eğitimle ilgili endüstri stajı imkanı, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek katkı sağlamaktayız.

Eğitimlerle ilgili faaliyetler dışında dünyada ve ülkemizde yaşanan felaketler, doğal afetler gibi durumlarda İstanbul Sanayicisi adına sağladığımız ayni ve nakdi yardımlarla devletimize destek olduk.

Vakfımız, üyelerinin destek ve yönlendirmesiyle, resmi senedi doğrultusunda ve imkanları dahilinde ve sistemli bir program çerçevesinde Ülkemizin eğitim ve sosyal konulardaki sorunlarına destek olmak için bütün gücüyle çalışmaya devam etmektedir.